Metoodika

Kõigile haridustasemetele ja -liikidele mõeldud ettevõtlusõppe metoodika materjalid sisaldavad:

ettevõtlusõppe teoreetilist raamistikku (dokument “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine Eestis“);

ettevõtluspädevuse mudelit (loe mudeli kohta täpsemalt);

ettevõtluspädevuse alapädevuste kirjeldusi;

õpiväljundeid;

ettevõtlusõppe mooduleid nii üld, kutse, ja kõrgharidusele, sh õpetajahariduse moodulit;

mõistete selgitusi;

e-kursuseid väljatöötatud moodulitele.

Kuidas on see metoodika õpetajale kasulik?

Ettevõtlusõppe moodulid, õppevara, õppekava arenduste ja materjalide abil on igal õpetajal/õppejõul võimalik ettevõtlusõpet süsteemselt rakendada nt ettevõtluskursuste ettevalmistamisel ja/või ettevõtlikkust toetavate pädevute aineõppesse lõimimisel. Ettevõtlikkuse toetamine õppetöös tähendab 21. sajandi pädevuste arendamist. Loe rohkem.

Kuidas on see metoodika õppijale kasulik?

Hariduses on aina olulisem õppijakesksus ja iga õppija potentsiaali võimestamine, ning tema ettevalmistamine sisenemiseks tööturule. Ettevõtluspädevuse arendamine loov pinnase tulevase töötaja või ettevõtja tööturu konkurentsivõime tõstmiseks ja aktiivsete kodanike kujundamiseks. Aktiivsed, ettevõtlikud, ennast juhtivad, sihikindlad noored on tulevikus kohanemisvõimelisemad igas olukorras. Loe rohkem.

Ligipääsu metoodilistele materjalidele haridustasemete- ja liikude kaupa leiab vasakpoolselt menüüribalt.

 

Metoodika tugineb ettevõtluspädevuse mudelile