Koolitused

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlusõppe moodulite rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamise toetamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks.

* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

2019. aasta koolitused

2019. aastal toimuvad 6 eraldi koolitusest koosnevad pikad koolitusprogrammid ning üksikud ettevõtluspädevuste arendamisele suunatud koolitused, mille toimumise info avaldame jooksvalt.

Ettevõtluspädevuste arendamisele suunatud koolitused

September

25.09 ja 2.10.2019 Finantsmajanduslikud aspektid ettevõtlusainete õpetamisel**, (EMÜ, Tartu, Kreutzwaldi 1a-0015)

 

Oktoober

8.10.2019 Innovatsioon ettevõtluses**, (EMÜ, Tartu, Kreutzwaldi 1a-0015)

Mentorluse meistriklass**, (EBS, Tallinn, täpne kuupäev ja toimumiskoht täpsustuvad septembris)

 

November

Mentorluse meistriklass**, (EBS, Tallinn, täpne kuupäev ja toimumiskoht täpsustuvad septembris)

 

Pikad koolitusprogrammid

28.08.2019-31.01.2020 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)***, täiendav õpperühm, (SA Innove, õppesessioonid toimuvad Eesti erinevates paikades) kohad on täis

Koolitusprogramm koosneb kuuest koolitusest (moodulist) ja on mõeldud üld- ja kutsehariduse, sh rakenduskõrghariduse õpetajatele või alustavatele õpetajatele, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ning looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis. Programm koosneb kuuest ühe- kuni kahepäevasest koolituisest, kokku 10 õppepäeva. Moodulid  toimuvad ettevõtluskeskkonnas/ettevõtetes erinevates Eesti paikades ning on seotud huvitavate õppekäikudega. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad.

Partnerorganisatsioonide koostöös läbi viidav koolitusprogramm on välja töötatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ekspertide poolt ja seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning osalemistasu õpetajatele ei ole.

Ajakava:

Ettevõtlusõppe koolitused on praktilised

I moodul – 28.-29.08.2019 (Tartu)
II moodul – 19.-20.09.2019
III moodul – 10.-11.10.2019
IV moodul – 15.11.2019
V moodul – 13.12.2019
VI moodul – 30.-31.01.2020 (Tartu)

Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi kõik moodulid läbinud õpetaja
– rakendab omandatud majandus- ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning metoodilisi oskusi õppe kavandamisel ja läbiviimisel;
– mõistab ettevõtluspädevust ja rakendab erinevaid meetodeid ettevõtluspädevuse kujundamiseks õpilastes;
– mõistab ettevõtlusprotsessi ja õpilasfirma programmi metoodikat ning rakendab seda õppetöös;
– väärtustab koostöövajadust ja toetab õppijaid meeskonnatöö oskuste kujundamisel;
– rakendab eneseanalüüsi ja tagasisidestamist toetavaid meetodeid.

Täpsem info ja registreerumine siin. kohad on täis

 

Juba alanud/lõppenud koolitused

6.03-5.11.2019 Ettevõtlusõpetaja meistriklass*  kohad on täis

24.01-12.06.2019 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)*** kohad on täis 

 

Mida õppisid koolitusprogrammis esimese lennu osalejad?

Loe intervjuusid ettevõtlusõppe programmi baaskoolitusel osalejatega ettevõtlusõppest, koolitusest ja headest õpetamise praktikatest.

Koolituskava täieneb pidevalt! Koolituste kohta saab uusimat infot ettevõtlusõppe programmi Facebooki lehelt ja Uudiskirjast 

 

 

 

Info koolituste kohta: täienduskoolituste tegevussuuna juht Ülle Kesli, ulle.kesli@ut.ee
Ettevõtliku Kooli koolitused, info ja registreerumine: Kristi Krilovs kristi.krilovs@ivek.ee
Junior Achievement Eesti ettevõtlusprogrammide metoodilised koolitused, info ja registreerimine: Merike Elmik, junior@ja.ee, tel 621 0998.